ผลิตภัณฑ์

SELBO-II

SELBO-II
PRODUCT DETAIL
  • Outer Dimensions/1433Wx910Lx1300Hmm
  • Applicable PCB Size/100 x 100-350x400mm
  • Power Source/AC200V
  • Air/0.4-0.5mps
  • Nitrogen/0.45mps 25t/min 99.99%
  • Fluxer/Two-fluid nozzle
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ