กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ จ.แม่ฮ่องสอน

บริจาครองเท้่าและอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน (ม.ค. 2565)

บ้านวังโหรา

มอบเงินเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ม.ค. 2565)

ปี 2564

บริจาคน้ำและอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิท

  1. ศูนย์ฉีดวัคซีน แฟชั่นไอส์แลนด์
  2. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  3. โรงพยาบาลรามาธิบดี
  4. โรงพยาบาลบุษราคัม
  5. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิเลียน
  6. คามิเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี
  7. สามเณราลัย นักบุญยอเซฟ สามพราน
  8. ชุมชนคลองเตย
  9. โรงพยาบาลตำรวจ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท เทรนด์ อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมทำบุญกุศลให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการริเริ่มของ บริษัทฯ โดยการเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กซึ่งสนับสนุนมอบอาหารแสนอร่อยสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและ สิ่งของที่จำเป็น รวมทั้งทุนทรัพย์.. (17 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

บ้านคามิลเลี่ยนสำหรับคนชราในปราจีนบุรี

ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท เทรนด์อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ปทุมธานี) ร่วมกันทำบุญงานฉลองครบรอบ 20 ปีของ บริษัท ฯ ที่คามิลเลี่ยนโฮมออฟฟิศปราจีนบุรี (19 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

มอบทุนการศึกษาแก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2538 เป็นต้นมามูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาที่ไม่บังคับให้แก่นักศึกษาจำนวน 14 คนที่สำเร็จการศึกษาและในระหว่างการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์

บ้านพยาบาล Bethany

ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท เทรนด์อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานีเพื่อทำบุญที่มูลนิธิเบธานีพยาบาลราชบุรี

บริจาคอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานเก่าให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว

ฝึกอบรมการทำบัญชีในธุรกิจจริง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 TREND ได้มอบโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยการฝึกอบรมในเรื่องการทำบัญชีในธุรกิจจริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลากรในอนาคต นอกจากนี้นักศึกษาฝึกงานจะได้รับเงินช่วยเหลือรายวันในวันทำการของพวกเขา พร้อมด้วยหนังสือรับรองการฝึกงานหลังจากจบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว