กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท เทรนด์ อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมทำบุญกุศลให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการริเริ่มของ บริษัทฯ โดยการเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กซึ่งสนับสนุนมอบอาหารแสนอร่อยสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและ สิ่งของที่จำเป็น รวมทั้งทุนทรัพย์.. (17 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

บ้านคามิลเลี่ยนสำหรับคนชราในปราจีนบุรี

ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท เทรนด์อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ปทุมธานี) ร่วมกันทำบุญงานฉลองครบรอบ 20 ปีของ บริษัท ฯ ที่คามิลเลี่ยนโฮมออฟฟิศปราจีนบุรี (19 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

มอบทุนการศึกษาแก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2538 เป็นต้นมามูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาที่ไม่บังคับให้แก่นักศึกษาจำนวน 14 คนที่สำเร็จการศึกษาและในระหว่างการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์

บ้านพยาบาล Bethany

ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท เทรนด์อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานีเพื่อทำบุญที่มูลนิธิเบธานีพยาบาลราชบุรี

บริจาคอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานเก่าให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว

ฝึกอบรมการทำบัญชีในธุรกิจจริง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 TREND ได้มอบโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยการฝึกอบรมในเรื่องการทำบัญชีในธุรกิจจริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลากรในอนาคต นอกจากนี้นักศึกษาฝึกงานจะได้รับเงินช่วยเหลือรายวันในวันทำการของพวกเขา พร้อมด้วยหนังสือรับรองการฝึกงานหลังจากจบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว